รู้จัก วัดสวนแก้ว หลังมีข่าวไฟไหม้ กุฏิพระ

วัดสวนแก้ว มีชื่อเดิมว่า “วัดแก้ว” ที่หลังจากร้างมา 80 ปี ได้มีหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และพระภิกษุสงฆ์อีกสามถึงสี่รูปมาบูรณะ

วัดสวนแก้ว

วัดสวนแก้ว มีชื่อเดิมว่า “วัดแก้ว” ที่หลังจากร้างมา 80 ปี ได้มีหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และพระภิกษุสงฆ์อีกสามถึงสี่รูปมาบูรณะ และต่อมาพัฒนาพื้นที่เป็นสวนที่คล้ายสวนโมกขพลาราม ในปี พ.ศ. 2522 หลวงพ่อเทียนได้มอบหมายให้พระพยอมและพระภิกษุอื่นๆ ดูแลวัดต่อไป ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดสวนแก้ว” และพัฒนาเป็นมูลนิธิในปี พ.ศ. 2529 เพื่อช่วยเหลือสังคมและเผยแพร่ศีลธรรม มูลนิธินี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และมุ่งเน้นการศึกษาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วัดสวนแก้ว รับบริจาคอะไรบ้าง

มูลนิธิสวนแก้ว องค์กรสาธารณะประโยชน์จากวัดสวนแก้วที่ให้การช่วยเหลือสังคม โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้สภาพดีผ่านโครงการ “คุณไม่ใช้ เราขอ” เช่น เสื้อผ้า หนังสือ ขยะรีไซเคิล เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้

เบอร์โทรวัดสวนแก้ว

02-595-1444, 02-921-5601-4, 02-921-5023, 02-921-5022,02-921-6310 , 02-921-6391,02-595-1946, 02-595-1947,02-921-6262

บริจาคสิ่งของ กด 1
มือถือ   06 1192 1444, 09 2288 4859
             09 2506 1112, 09 2506 1115
             09 2662 1444, 09 2670 1444
             09 2712 1444, 09 2940 3125
             09 8310 3956, 09 8458 6999