รู้จัก เรือหลวงช้าง เรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่

เรือหลวงช้าง (HTMS Chang) เป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ (LPD – Landing Platform Dock) ที่ได้รับการต่อขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพเรือไทย

เรือหลวงช้าง

เรือหลวงช้าง (HTMS Chang) เป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ (LPD – Landing Platform Dock) ที่ได้รับการต่อขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพเรือไทย ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและการสนับสนุนการยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือ โดยเรือลำนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามชื่อของเกาะช้างในจังหวัดตราด

ประวัติ เรือหลวงช้าง 

เรือหลวงช้าง เป็นเรือลำที่สามที่ใช้ชื่อว่า “เรือหลวงช้าง” ในกองทัพเรือไทย การต่อเรือเริ่มต้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยและบริษัท China Shipbuilding Trading จากประเทศจีนในปี พ.ศ. 2562 โดยเรือลำนี้ถูกปล่อยลงน้ำครั้งแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เรือลำนี้มีความยาว 210 เมตร กว้าง 28 เมตร ระวางขับน้ำสูงสุด 25,000 ตัน และสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 25 นอต

คุณลักษณะและภารกิจ เรือหลวงช้าง

เรือหลวงช้างมีคุณลักษณะเด่นในการรองรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก สามารถบรรทุกกำลังรบได้ 600 นาย และยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV) และยานเกราะล้อยาง นอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกเรือระบายพลขนาดกลางและเล็กได้อีกด้วย ภารกิจหลักของเรือหลวงช้างรวมถึงการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การขนส่งและลำเลียงกำลังพล และการสนับสนุนการปฏิบัติการของเรือดำน้ำ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย และการอพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉิน

ราคาและหมายเลข เรือหลวงช้าง

เรือหลวงช้างใช้งบประมาณในการจัดซื้อประมาณ 6,100 ล้านบาท และมีหมายเลขประจำเรือคือ LPD-792 โดยปัจจุบันมี นาวาเอก ธีรสาร คงมั่น เป็นผู้บังคับการเรือ

เรือหลวงช้าง เป็นหนึ่งในเรือที่สำคัญที่สุดในกองทัพเรือไทย ที่เสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ