ลานีญา-เอลนีโญ คืออะไร ต่างกันอย่างไร

ลานีญา (La Niña) และ เอลนีโญ (El Niño) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออก

ลานีญา-เอลนีโญ

ลานีญา (La Niña) และ เอลนีโญ (El Niño) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออก ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ทั้งสองปรากฏการณ์นี้มีความแตกต่างกันดังนี้

ลานีญา (La Niña)

 1. ลักษณะ: น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกเย็นลงกว่าปกติ
 2. ผลกระทบ:
  • ฝนตกมากขึ้นในบางพื้นที่ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • แห้งแล้งในบางพื้นที่ เช่น ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา และบางส่วนของอเมริกาใต้
  • อุณหภูมิฤดูหนาวในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะเย็นกว่าปกติ

เอลนีโญ (El Niño)

 1. ลักษณะ: น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกร้อนขึ้นกว่าปกติ
 2. ผลกระทบ:
  • ฝนตกมากขึ้นในบางพื้นที่ เช่น ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา และบางส่วนของอเมริกาใต้
  • แห้งแล้งในบางพื้นที่ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • อุณหภูมิฤดูหนาวในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะอุ่นกว่าปกติ

ความแตกต่าง ลานีญา-เอลนีโญ

 • อุณหภูมิของน้ำทะเล: ลานีญามีอุณหภูมิของน้ำทะเลที่เย็นลง ในขณะที่เอลนีโญมีอุณหภูมิของน้ำทะเลที่ร้อนขึ้น
 • ผลกระทบต่อภูมิอากาศ: ลานีญามักทำให้บางพื้นที่มีฝนตกมากขึ้นและบางพื้นที่แห้งแล้ง ในขณะที่เอลนีโญทำให้บางพื้นที่มีฝนตกมากขึ้นและบางพื้นที่แห้งแล้งต่างกัน

ทั้งสองปรากฏการณ์นี้มีความสำคัญต่อการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและการเตรียมความพร้อมต่อภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ของโลก

ลานีญา-เอลนีโญ คืออะไร