ลานีญา-เอลนีโญ คืออะไร ต่างกันอย่างไร

ลานีญา (La Niña) และ เอลนีโญ (El Niño) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออก

ลานีญา (La Niña) และ เอลนีโญ (El Niño) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออก ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ทั้งสองปรากฏการณ์นี้มีความแตกต่างกันดังนี้

ลานีญา (La Niña)

 1. ลักษณะ: น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกเย็นลงกว่าปกติ
 2. ผลกระทบ:
  • ฝนตกมากขึ้นในบางพื้นที่ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • แห้งแล้งในบางพื้นที่ เช่น ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา และบางส่วนของอเมริกาใต้
  • อุณหภูมิฤดูหนาวในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะเย็นกว่าปกติ

เอลนีโญ (El Niño)

 1. ลักษณะ: น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกร้อนขึ้นกว่าปกติ
 2. ผลกระทบ:
  • ฝนตกมากขึ้นในบางพื้นที่ เช่น ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา และบางส่วนของอเมริกาใต้
  • แห้งแล้งในบางพื้นที่ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • อุณหภูมิฤดูหนาวในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะอุ่นกว่าปกติ

ความแตกต่าง ลานีญา-เอลนีโญ

 • อุณหภูมิของน้ำทะเล: ลานีญามีอุณหภูมิของน้ำทะเลที่เย็นลง ในขณะที่เอลนีโญมีอุณหภูมิของน้ำทะเลที่ร้อนขึ้น
 • ผลกระทบต่อภูมิอากาศ: ลานีญามักทำให้บางพื้นที่มีฝนตกมากขึ้นและบางพื้นที่แห้งแล้ง ในขณะที่เอลนีโญทำให้บางพื้นที่มีฝนตกมากขึ้นและบางพื้นที่แห้งแล้งต่างกัน

ทั้งสองปรากฏการณ์นี้มีความสำคัญต่อการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและการเตรียมความพร้อมต่อภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ของโลก

ลานีญา-เอลนีโญ คืออะไร

รู้จัก เอลนีโญ และ ลานีญา คืออะไร

เอลนีโญ (El Niño) และ ลานีญา (La Niña) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกและมีผลกระทบทางอากาศทั่วโลกอย่างมาก

เอลนีโญ (El Niño) และ ลานีญา (La Niña) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกและมีผลกระทบทางอากาศทั่วโลกอย่างมาก

ปรากฏการณ์เอลนีโญ และ ลานีญา  เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของรอบการหมุนเวียนของอุณหภูมิน้ำทะเลที่เรียกว่า Southern Oscillation หรือการแกว่งผันผวนของซัทเทิร์น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบอากาศโลก

เอลนีโญ (El Niño) คืออะไร

เอลนีโญ เป็นช่วงที่อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณรอยต่อของมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้เส้นศูนย์สูตรที่อเมริกาใต้สูงขึ้นอย่างผิดปกติ น้ำทะเลที่อุ่นขึ้นนี้จะทำให้รูปแบบการตกของฝนเปลี่ยนแปลงไปในหลายพื้นที่ของโลก ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ ในขณะที่พื้นที่อื่นอาจประสบกับภัยแล้ง เอลนีโญยังส่งผลต่ออุณหภูมิทั่วโลกและสามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกในบางปี

ลานีญา (La Niña) คืออะไร

ลานีญา เป็นตรงข้ามกับเอลนีโญ เป็นช่วงที่อุณหภูมิน้ำทะเลในบริเวณเดียวกันนั้นต่ำกว่าปกติ น้ำทะเลที่เย็นกว่านี้จะส่งผลให้เกิดรูปแบบการตกของฝนที่ต่างออกไป เช่น การเพิ่มขึ้นของฝนในบางพื้นที่ที่มักจะแห้งแล้ง และภาวะอากาศหนาวเย็นกว่าปกติในพื้นที่อื่น ลานีญายังช่วยลดอุณหภูมิโลกเฉลี่ยในบางปี

การเกิดเอลนีโญ หรือ ลานีญา มีผลกระทบที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค การเข้าใจและการคาดการณ์ปรากฏการณ์เหล่านี้สำคัญมากต่อการวางแผนเพื่อการเกษตร การจัดการทรัพยากรน้ำ และการเตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอากาศทั่วโลก การศึกษาและการวิจัยเพิ่มเติมยังคงดำเนินต่อไปเพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเอลนีโญและลานีญาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโลกของเรา

อ่านเพิ่มเติม เอลนีโญ และ ลานีญา คืออะไร