สอบ ก.พ. 2567 สมัครวันไหน ที่ไหนบ้าง เช็ก

สำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ประกาศแผนการดำเนินการสอบ ก.พ. 2567 ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567

สอบ ก.พ. 2567

สำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ประกาศแผนการดำเนินการสอบ ก.พ. 2567 ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 พร้อมทั้งรายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการสอบ ก.พ. 2567

 • ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2567: กรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครสอบ, อัปโหลดรูปถ่าย, และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร
 • ระหว่างวันที่ 12-22 เมษายน 2567: เปลี่ยนรูปถ่ายสำหรับผู้ที่อัปโหลดรูปผิดพลาด, อนุญาตเพียง 1 ครั้ง
 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2567: ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2567: ประกาศกำหนดวัน, เวลา, สถานที่สอบ, ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ, และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2567: สอบข้อเขียน
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567: ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567: ดูผลคะแนนสอบ
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567: พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน

รายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ มีรายละเอียดดังนี้

 • กรุงเทพฯ และนนทบุรี: 78,000 ที่นั่ง
 • พระนครศรีอยุธยา: 25,000 ที่นั่ง
 • ราชบุรี: 24,000 ที่นั่ง
 • ชลบุรี: 28,000 ที่นั่ง
 • เชียงใหม่: 32,000 ที่นั่ง
 • พิษณุโลก: 31,000 ที่นั่ง
 • นครราชสีมา: 26,000 ที่นั่ง
 • อุดรธานี: 20,000 ที่นั่ง
 • อุบลราชธานี: 27,000 ที่นั่ง
 • ขอนแก่น: 30,000 ที่นั่ง
 • สุราษฎร์ธานี: 26,000 ที่นั่ง
 • สงขลา: 33,000 ที่นั่ง

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สามารถติดตามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. หรือดาวน์โหลดเอกสารประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567.