วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 หยุดวันไหนบ้าง เช็ค

เดือนพฤษภาคม เป็นหนึ่งในเดือนที่มีวันหยุดสำคัญหลายวันในประเทศไทย ซึ่งปี 2567 นี้ก็มีวันหยุดอยู่หลายวันที่คุณสามารถวางแผนเพื่อพักผ่อนหรือทำกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบได้ ต่อไปนี้คือรายละเอียดของวันหยุดในเดือนพฤษภาคมปี 2567

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567

 1. วันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม): วันนี้เป็นวันหยุดราชการและเป็นวันที่ประชาชนทั่วโลกใช้เพื่อระลึกถึงความสำคัญของแรงงานและสิทธิของผู้ทำงาน ในประเทศไทยก็มีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองในวันนี้
 2. วันฉัตรมงคล (5 พฤษภาคม): วันนี้เป็นวันหยุดราชการอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ใช้เพื่อเฉลิมฉลองและระลึกถึงการครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ มีพิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นทั่วประเทศเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและถวายความเคารพต่อพระมหากษัตริย์
 3. วันวิสาขบูชา (คำนวณตามปฏิทินจันทรคติ): วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธที่เป็นวันพระใหญ่ 3 วันรวมทั้งวันเกิด, ตรัสรู้, และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ในปีนี้วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ทั่วประเทศ

การทราบวันหยุดล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถวางแผนการท่องเที่ยวหรือการพักผ่อนได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวไปเยี่ยมญาติ, ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ, หรือแม้แต่การพักผ่อนอยู่ที่บ้านเพื่อชาร์จพลังก่อนกลับไปทำงานได้อย่างเต็มที่ การวางแผนเดินทางในช่วงวันหยุดยาวอาจต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความหนาแน่นของการจราจร หรือความพร้อมในการจองที่พัก ดังนั้นการเตรียมการล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินกับวันหยุดของคุณได้อย่างเต็มที่

เช็กเลย วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567

เดือนพฤษภาคม 2567 นี้เต็มไปด้วยวันหยุดที่ช่วยให้คนไทยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ หลังจากหนีร้อนมาเต็มที่ในเดือนเมษายน อัปเดตล่าสุด วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567

เดือนพฤษภาคม 2567 นี้เต็มไปด้วยวันหยุดที่ช่วยให้คนไทยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ หลังจากหนีร้อนมาเต็มที่ในเดือนเมษายน อัปเดตล่าสุด วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567

 1. วันหยุดราชการและธนาคาร
  • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม: วันแรงงานแห่งชาติ
  • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม: วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
  • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม: วันวิสาขบูชา
 2. วันหยุดยาว
  • ช่วงวันเสาร์ที่ 4 ถึงวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม (หยุดยาว 3 วัน)
 3. วันพระในเดือนพฤษภาคม
  • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม: แรม 8 ค่ำ เดือน 5
  • วันพุธที่ 15 พฤษภาคม: ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
  • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม: ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
 4. วันจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ
  • เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ: วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคมและวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
  • เงินบำนาญรายเดือน: วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม
  • เงินอุดหนุนบุตรและเบี้ยผู้สูงอายุ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม
  • เงินสงเคราะห์บุตร: วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม

วันหยุดเดือนเมษายน 2567 ลายังไงให้ได้วันหยุดเยอะ

เมื่อพูดถึง วันหยุดเดือนเมษายน 2567 ของทุกปี หลายคนมักนึกถึงช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและการเฉลิมฉลองที่มีมากมายในปฏิทิน โดยเฉพาะในปี 2567 นี้

เมื่อพูดถึง วันหยุดเดือนเมษายน 2567 ของทุกปี หลายคนมักนึกถึงช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและการเฉลิมฉลองที่มีมากมายในปฏิทิน โดยเฉพาะในปี 2567 นี้

วันหยุดเดือนเมษายน 2567 วันหยุดมีดังนี้

 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน: วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
 • วันเสาร์ที่ 13 – วันอังคารที่ 16 เมษายน: วันสงกรานต์

หากต้องการวันหยุดเยอะ ๆ สามารถลาเพิ่มดังนี้

 • ลาเพิ่ม 3 วัน:
  • วันอังคารที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน
  • จะได้หยุดยาว 11 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 – วันอังคารที่ 16 เมษายน
 • ลาเพิ่ม 2 วัน:
  • วันจันทร์ที่ 10 – วันอังคารที่ 11 เมษายน
  • จะได้หยุดยาว 9 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 – วันอังคารที่ 16 เมษายน
 • ลาเพิ่ม 1 วัน:
  • วันจันทร์ที่ 10 เมษายน
  • จะได้หยุดยาว 8 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 – วันอังคารที่ 16 เมษายน

วันหยุด 2567 หยุดวันไหนบ้าง

ปฏิทินวันหยุดราชการมีการกำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยวันหยุดราชการตามปฏิทินไทยและวันหยุดราชการตามปฏิทินสากล

ปฏิทินวันหยุดราชการมีการกำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยวันหยุดราชการตามปฏิทินไทยและวันหยุดราชการตามปฏิทินสากล

ปี 2567 มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารที่น่าสนใจหลายวัน ตั้งแต่เริ่มต้นปีจนถึงสิ้นปี หยุดทั้งหมดหลายครั้งเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆ และให้โอกาสสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สำคัญๆ มีดังนี้

อัปเดตวันหยุด 2567

 • เดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเนื่องจากวันสงกรานต์ (13-15 เมษายน) และมีวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ในวันที่ 16 เมษายน​​​​
 • เดือนพฤษภาคม มีวันหยุดที่สำคัญ เช่น วันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม), วันฉัตรมงคล (4 พฤษภาคม) และวันวิสาขบูชา (22 พฤษภาคม)​​​​
 • เดือนกรกฎาคม มีวันหยุดเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา (20 กรกฎาคม) และวันเข้าพรรษา (21 กรกฎาคม) พร้อมด้วยวันหยุดชดเชยในวันที่ 22 กรกฎาคม​​​​
 • เดือนตุลาคม เฉลิมฉลองวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม) และมีวันหยุดชดเชยในวันที่ 14 ตุลาคม​​​​
 • เดือนธันวาคม ปิดท้ายปีด้วยวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม), วันรัฐธรรมนูญ (10 ธันวาคม), และวันสิ้นปี (31 ธันวาคม)​​​​​​

นอกจากนี้ยังมี วันหยุด 2567 เพิ่มเติมในวันที่ 12 เมษายนและวันที่ 30 ธันวาคมเป็นกรณีพิเศษ​​. การรู้วันหยุดเหล่านี้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการทำงานและกิจกรรมส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่