วันหยุด 2567 วางแผนก่อนลา ได้เพิ่มเพียบ

ในปี 2567 ประเทศไทยมี วันหยุดราชการหลายวัน ซึ่งกระจายอยู่ตลอดทั้งปี เป็นโอกาสให้ประชาชนได้พักผ่อนและทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ นี่คือรายชื่อวันหยุดราชการที่สำคัญในปี 2567

ในปี 2567 ประเทศไทยมี วันหยุดราชการหลายวัน ซึ่งกระจายอยู่ตลอดทั้งปี เป็นโอกาสให้ประชาชนได้พักผ่อนและทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ นี่คือรายชื่อวันหยุดราชการที่สำคัญในปี 2567

วันหยุด 2567

 1. วันขึ้นปีใหม่ – 1 มกราคม เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ทุกคนรอคอย มีการจัดงานเฉลิมฉลองทั่วประเทศ ผู้คนมักจะไปท่องเที่ยวหรือรวมกลุ่มกับครอบครัว
 2. วันมาฆบูชา – 26 กุมภาพันธ์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อรำลึกถึงการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ มีการทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียนตามวัดต่าง ๆ
 3. วันสงกรานต์ – 13-15 เมษายน เทศกาลน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน
 4. วันแรงงานแห่งชาติ – 1 พฤษภาคม วันหยุดเพื่อเฉลิมฉลองและรับรู้ถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสิทธิและสวัสดิการของแรงงาน
 5. วันวิสาขบูชา – 23 พฤษภาคม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า มีการทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียน
 6. วันอาสาฬหบูชา – 21 กรกฎาคม เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เป็นวันทำบุญที่สำคัญอีกวันหนึ่ง
 7. วันเข้าพรรษา – 22 กรกฎาคม เริ่มต้นการจำพรรษาของพระสงฆ์ เป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนจะละเว้นจากการทำบาปและตั้งใจปฏิบัติธรรม
 8. วันแม่แห่งชาติ – 12 สิงหาคม วันสำคัญที่ระลึกถึงความสำคัญของแม่และการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
 9. วันปิยมหาราช – 23 ตุลาคม รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ
 10. วันพ่อแห่งชาติ – 5 ธันวาคม วันสำคัญที่ระลึกถึงความสำคัญของพ่อและการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
 11. วันรัฐธรรมนูญ – 10 ธันวาคม วันสำคัญที่ระลึกถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 12. วันสิ้นปี – 31 ธันวาคม เป็นวันสุดท้ายของปีและเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่

ในแต่ละวันหยุดนี้ ชาวไทยมักจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ทำบุญ หรือเฉลิมฉลองตามประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ทำให้วันหยุดเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายและมีคุณค่าอย่างยิ่ง

วันหยุด 2567 หยุดวันไหนบ้าง

ปฏิทินวันหยุดราชการมีการกำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยวันหยุดราชการตามปฏิทินไทยและวันหยุดราชการตามปฏิทินสากล

ปฏิทินวันหยุดราชการมีการกำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยวันหยุดราชการตามปฏิทินไทยและวันหยุดราชการตามปฏิทินสากล

ปี 2567 มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารที่น่าสนใจหลายวัน ตั้งแต่เริ่มต้นปีจนถึงสิ้นปี หยุดทั้งหมดหลายครั้งเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆ และให้โอกาสสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สำคัญๆ มีดังนี้

อัปเดตวันหยุด 2567

 • เดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเนื่องจากวันสงกรานต์ (13-15 เมษายน) และมีวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ในวันที่ 16 เมษายน​​​​
 • เดือนพฤษภาคม มีวันหยุดที่สำคัญ เช่น วันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม), วันฉัตรมงคล (4 พฤษภาคม) และวันวิสาขบูชา (22 พฤษภาคม)​​​​
 • เดือนกรกฎาคม มีวันหยุดเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา (20 กรกฎาคม) และวันเข้าพรรษา (21 กรกฎาคม) พร้อมด้วยวันหยุดชดเชยในวันที่ 22 กรกฎาคม​​​​
 • เดือนตุลาคม เฉลิมฉลองวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม) และมีวันหยุดชดเชยในวันที่ 14 ตุลาคม​​​​
 • เดือนธันวาคม ปิดท้ายปีด้วยวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม), วันรัฐธรรมนูญ (10 ธันวาคม), และวันสิ้นปี (31 ธันวาคม)​​​​​​

นอกจากนี้ยังมี วันหยุด 2567 เพิ่มเติมในวันที่ 12 เมษายนและวันที่ 30 ธันวาคมเป็นกรณีพิเศษ​​. การรู้วันหยุดเหล่านี้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการทำงานและกิจกรรมส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่