วันหยุด 2567 วางแผนก่อนลา ได้เพิ่มเพียบ

ในปี 2567 ประเทศไทยมี วันหยุดราชการหลายวัน ซึ่งกระจายอยู่ตลอดทั้งปี เป็นโอกาสให้ประชาชนได้พักผ่อนและทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ นี่คือรายชื่อวันหยุดราชการที่สำคัญในปี 2567

ในปี 2567 ประเทศไทยมี วันหยุดราชการหลายวัน ซึ่งกระจายอยู่ตลอดทั้งปี เป็นโอกาสให้ประชาชนได้พักผ่อนและทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ นี่คือรายชื่อวันหยุดราชการที่สำคัญในปี 2567

วันหยุด 2567

 1. วันขึ้นปีใหม่ – 1 มกราคม เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ทุกคนรอคอย มีการจัดงานเฉลิมฉลองทั่วประเทศ ผู้คนมักจะไปท่องเที่ยวหรือรวมกลุ่มกับครอบครัว
 2. วันมาฆบูชา – 26 กุมภาพันธ์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อรำลึกถึงการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ มีการทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียนตามวัดต่าง ๆ
 3. วันสงกรานต์ – 13-15 เมษายน เทศกาลน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน
 4. วันแรงงานแห่งชาติ – 1 พฤษภาคม วันหยุดเพื่อเฉลิมฉลองและรับรู้ถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสิทธิและสวัสดิการของแรงงาน
 5. วันวิสาขบูชา – 23 พฤษภาคม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า มีการทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียน
 6. วันอาสาฬหบูชา – 21 กรกฎาคม เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เป็นวันทำบุญที่สำคัญอีกวันหนึ่ง
 7. วันเข้าพรรษา – 22 กรกฎาคม เริ่มต้นการจำพรรษาของพระสงฆ์ เป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนจะละเว้นจากการทำบาปและตั้งใจปฏิบัติธรรม
 8. วันแม่แห่งชาติ – 12 สิงหาคม วันสำคัญที่ระลึกถึงความสำคัญของแม่และการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
 9. วันปิยมหาราช – 23 ตุลาคม รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ
 10. วันพ่อแห่งชาติ – 5 ธันวาคม วันสำคัญที่ระลึกถึงความสำคัญของพ่อและการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
 11. วันรัฐธรรมนูญ – 10 ธันวาคม วันสำคัญที่ระลึกถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 12. วันสิ้นปี – 31 ธันวาคม เป็นวันสุดท้ายของปีและเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่

ในแต่ละวันหยุดนี้ ชาวไทยมักจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ทำบุญ หรือเฉลิมฉลองตามประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ทำให้วันหยุดเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายและมีคุณค่าอย่างยิ่ง