วันพืชมงคลธนาคารหยุดไหม อัปเดตล่าสุด

วันพืชมงคลในปี 2567 ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม และเป็นวันหยุดราชการ แต่สำหรับบริษัทภาคเอกชนและธนาคารนั้นจะยังคงเปิดทำงานตามปกติ

วันพืชมงคลในปี 2567 ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม และเป็นวันหยุดราชการ แต่สำหรับบริษัทภาคเอกชนและธนาคารนั้นจะยังคงเปิดทำงานตามปกติ

ดังนั้นหากคุณมีแผนที่จะไปทำธุรกรรมที่ธนาคารหรือติดต่อธุรกิจกับบริษัทเอกชนในวันนั้น สามารถดำเนินการได้ตามปกติไม่มีปัญหา

สำหรับการวางแผนหยุดยาวในเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ ก็ควรเช็คปฏิทินหยุดราชการและหยุดของบริษัทเอกชนให้ละเอียด เพื่อให้การวางแผนเดินทางหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

วันพืชมงคลธนาคารหยุดไหม

ประวัติ วันพืชมงคล 2567 ตรงกับวันที่เท่าไหร่ ต้องทำอะไรบ้าง

ในปี 2567 วันพืชมงคล จะจัดขึ้นในวันที่มีความหมายและมีพิธีกรรมที่สำคัญหลายอย่าง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและความเชื่อโบราณที่ว่าการทำเกษตรเป็นหน้าที่หลักของคนไทย และพฤกษาเป็นสิ่งมีชีวิตที่คู่ควรแก่การได้รับความเคารพนับถือ

ในปี 2567 วันพืชมงคล จะจัดขึ้นในวันที่มีความหมายและมีพิธีกรรมที่สำคัญหลายอย่าง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและความเชื่อโบราณที่ว่าการทำเกษตรเป็นหน้าที่หลักของคนไทย และพฤกษาเป็นสิ่งมีชีวิตที่คู่ควรแก่การได้รับความเคารพนับถือ

วันพืชมงคล คือวันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

อ่านเพิ่มเติม > ประวัติวันพืชมงคล

วันพืชมงคล 2567 ตรงกับวันที่เท่าไหร่

วันพืชมงคลของปี 2567 นี้ ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นวันที่สำคัญที่มีประเพณีอันยาวนานในประเทศไทย เพื่อเป็นการฉลองและส่งเสริมการเกษตรกรรมในราชอาณาจักรไทย โดยปกติแล้ว วันพืชมงคลจะถูกจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินไทย ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่เริ่มต้นฤดูฝน ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นปลูกฝัง

วันพืชมงคลต้องทำอะไรบ้าง

พิธีกรรมในวันพืชมงคล มักจะประกอบด้วยการทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพระพุทธเจ้าให้การเกษตรในปีนั้นประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีการแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปและพระธรรม การปลูกต้นไม้ เป็นการแสดงถึงการเริ่มต้นฤดูกาลเกษตรกรรมใหม่ และการแจกของขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล เช่น การแจกเมล็ดพันธุ์หรือต้นไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกฝัง

  1. พิธีบวงสรวง – เป็นการแสดงความเคารพและขอพรจากเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปลูกฝัง มักจะมีการจัดพิธีบวงสรวงที่ท้องสนามหลวงหรือสถานที่สำคัญอื่นๆ
  2. การประกอบพิธีรดน้ำดำหัว – เป็นการแสดงความเคารพและขอพรจากผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือชุมชน เพื่อความเป็นมงคลในชีวิตและการเกษตรกรรม โดยเฉพาะในชนบทหรือครอบครัวที่ยังคงปฏิบัติตามประเพณีโบราณ
  3. การปลูกต้นไม้ – การปลูกต้นไม้ในวันพืชมงคลเป็นการแสดงถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่และการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปจะมีการปลูกต้นไม้ที่มีความหมายเป็นสิริมงคล เช่น ต้นมะม่วง ต้นกล้วย หรือต้นข้าว
  4. การแจกเมล็ดพันธุ์หรือต้นไม้ – เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังและการเกษตร ซึ่งเป็นการกระจายความรู้และส่งเสริมให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปลูกฝังในฤดูกาลต่อไป
  5. การจัดงานเฉลิมฉลองและแสดงความขอบคุณ – ในบางพื้นที่อาจจะมีการจัดงานเลี้ยงหรือการร่วมกันกินอาหารในชุมชน เพื่อฉลองและแสดงความขอบคุณต่อพื้นดินและธรรมชาติที่ให้ผลผลิตกับชุมชน

การฉลองวันพืชมงคลเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์ในชุมชน นอกเหนือจากการเป็นพิธีกรรมทางศาสนาและการเกษตรแล้ว ยังเป็นการรวมตัวกันของชุมชนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและความเป็นไทย ที่แสดงออกผ่านการดูแลรักษาพื้นที่เกษตรและธรรมชาติของตนเองให้ยั่งยืน ต่อไป