ชาวบ้านเก็บเห็ด เจอหินแกะสลัก เป็น พระนางสิริมหามายา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ชาวบ้านที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่าเขากระเจียว ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ พบหินแกะสลักรูปสตรีคล้ายพระนางสิริมหามายา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ชาวบ้านที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่าเขากระเจียว ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ พบหินแกะสลักรูปสตรีคล้ายพระนางสิริมหามายา 

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จึงส่งนายสุทธินันท์ พรหมชัย นักโบราณคดีและทีมงานมาตรวจสอบ พบว่าหินแกะสลักมีความสมบูรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของโบราณ ต้องรอการตรวจพิสูจน์จากกรมศิลปากรอีกครั้ง

ชาวบ้านเชื่อว่าหินแกะสลักนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ และน่าจะเป็นของโบราณ จึงนำดอกไม้ ธูป เทียนมากราบไหว้และขอพร ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ว่าน่าจะเป็นพระนางสิริมหามายา ขณะเหนี่ยวกิ่งสาละ ซึ่งเป็นพระมารดาของพระโคตมพุทธเจ้า และเป็นพระเชษฐภคินีของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี

นายสุทธินันท์ กล่าวว่า การตรวจสอบยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจน ต้องรอผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรมาตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อยืนยันว่าหินแกะสลักนี้เป็นของโบราณหรือไม่ พร้อมวางแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอนาคต