ที่ประชุม ก.ตร. มีมติเห็นชอบ บิ๊กโจ๊ก ออกจากราชการ

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ประชุม ก.ตร. มีมติเห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการ ก.ตร. วินัย ว่าคำสั่งให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ “บิ๊กโจ๊ก” ออกจากราชการ เป็นไปตามกฎหมาย

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ประชุม ก.ตร. มีมติเห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการ ก.ตร. วินัย ว่าคำสั่งให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือบิ๊กโจ๊กออกจากราชการ เป็นไปตามกฎหมาย

ผู้บัญชาการสำนักงาน ก.ตร. ชี้แจงว่าคำสั่งที่เกี่ยวข้องสองฉบับคือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 โดย ก.ตร. ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบโดยไม่มีผู้คัดค้าน

พร้อมยังกล่าวว่าการพิจารณายกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) โดยผู้ร้องได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว และให้รอการพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร. ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 120 วัน