วันพืชมงคลธนาคารหยุดไหม อัปเดตล่าสุด

วันพืชมงคลในปี 2567 ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม และเป็นวันหยุดราชการ แต่สำหรับบริษัทภาคเอกชนและธนาคารนั้นจะยังคงเปิดทำงานตามปกติ

วันพืชมงคลในปี 2567 ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม และเป็นวันหยุดราชการ แต่สำหรับบริษัทภาคเอกชนและธนาคารนั้นจะยังคงเปิดทำงานตามปกติ

ดังนั้นหากคุณมีแผนที่จะไปทำธุรกรรมที่ธนาคารหรือติดต่อธุรกิจกับบริษัทเอกชนในวันนั้น สามารถดำเนินการได้ตามปกติไม่มีปัญหา

สำหรับการวางแผนหยุดยาวในเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ ก็ควรเช็คปฏิทินหยุดราชการและหยุดของบริษัทเอกชนให้ละเอียด เพื่อให้การวางแผนเดินทางหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

วันพืชมงคลธนาคารหยุดไหม